cement och bruk
cement och bruk
cement och bruk

Cement och bruk för byggnation

Vad är cement och bruk för något, och vad kan man använda det till?

CEMENT OCH BRUK - CEMENT

Ordet cement kommer av de latinska caementum som betyder ungefär "huggen sten", vilket beror på att murbruk förr tillverkades av krossad tegelsten. Det som vi kallar cement idag är det bindemedel som används när man gör betong. Bindemedlet kännetecknas av att det stelnar genom reaktion med vatten och att det som bildas av blandningen inte är löslig i vatten.

På denna sida kan du läsa som både cement och bruk. Dagens cement heter egentligen Portlandcement, vilken patenterades redan år 1824. Namnet Portlandcement kommer sig av att cementet till färgen liknar byggnadsstenen portlandssten. Portlandscement kallas numer endast för just cement.

Råmaterialet i cement är framförallt finmald kalksten och lera eller sand. Denna blandning hettas upp i en ugn till ca 1400 grader. Blandningen klumpar ihop sig under denna process. Efter upphettningen kyler man ned blandningen, finfördelar den återigen och man blandar den med en liten mängd gips. Detta är cementblandningen.

Man kan variera sammansättningen av råmaterialen och man kan även variera hur finmald slutproduktspulvret är. Dessa variationer gör att man får cement som stelnar olika fort. De tre huvudkategorierna som finns är LH, långsamt hårdnande cement, Std, standardcement och SH, snabbt hårdnande cement. Utöver dessa finns många olika sorters cement, bland andra anläggningscement, vitcement, modifierat portlandscement och blandcement.

CEMENT OCH BRUK - BRUK

Bruk är den blandning av ett eller fler bindemedel, vatten och stenmaterial. Brukets bindemedlet kan utgöras av cement, kalk, kalkcement, eller murcement. Användningsområdena för bruk är många, bland annat att man kan mura med det, då kallas det för murbruk, och det kan också användas för putsning av väggar och då kallas det för putsbruk.

I HEMMET

Det ät inte bara vid stora byggen som man använder cement och bruk utan det kan även vara för hemmafixaren. Man kan tillverka många nyttoprylar till hemmet med hjälp av cement och bruk. Att bygga en utegrill kan vara ett lagom vårprojekt för den som gillar att skapa själv istället för att köpa nytt, och en enkel och lättfattlig instruktion till det hittar du här. Vi har även en instruktion som visar hur du enkelt kan gjuta en snygg betongbänk till köket, den instruktionen hittar du här.


SKILLNADEN MELLAN BETONG, CEMENT OCH BRUK

Många blandar ihop cement och bruk och betong, vilket inte är så konstigt eftersom orden används lite slarvigt. Cement är i alla fall det torra material som blandas med vatten. Bruk är blandningen av ett eller fler bindemedel, vatten och stenmateria och betong är produkten som blir när blandningen stelnat.

KURIOSA

Användningen av cement och bruk ökar ständigt och tillverkning av cement är en stor industri. Tillverkningen uppgår till drygt två och en halv miljard ton varje år, varav Kina står för över 40 % av den totala produktionen och Sveriges andel av världsproduktionen uppgår till 0,1%.